Language of document :

Appel iværksat den 10. november 2020 af Anne-Marie Klose til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 9. september 2020 i sag T-81/20 – Anne-Marie Klose mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret EUIPO

(Sag C-600/20 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Anne-Marie Klose (ved Rechtsanwältin I. Seher)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 11. februar 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Anne-Marie Klose bærer sine egne omkostninger.

____________