Language of document :

2007 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Joseph prieš Komisiją

(Byla F-54/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Anne Joseph (Damaskas, Sirija), atstovaujama advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2006 m. liepos 20 d. pasirašytą ieškovės darbo sutartį dėl to, kad ji sudaryta 15 mėnesių nuo 2006 m. spalio 16 d. iki 2008 m. sausio 15 dienos,

prireikus nurodyti panaikinti 2007 m. vasario 13 d. Komisijos eksplicitinį sprendimą atmesti 2006 m. spalio 20 d. ieškovės pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti jos kaip sutartininkės pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 3 a straipsnį sudarytą darbo sutartį dėl to, kad ji sudaryta ne 3 metams, o 15 mėnesių remiantis 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimu dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio ir Sutartininkų įdarbinimo ir darbo Komisijoje tvarkos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) 12 straipsniu.

Ieškovės manymu, 2004 m. balandžio 28 d. Sprendimas, konkrečiai jo 3 straipsnis, yra neteisėtas, nes prieštarauja KTĮS 85 straipsnio 1 dalies pirmajai pastraipai, ir bet kuriuo atveju jis nėra taikomas šioje byloje pagal šio sprendimo 1 straipsnio 2 dalį, nes ieškovė įdarbinta atlikti pagrindines užduotis.

Be to, ieškovė nurodo, kad BĮN, konkrečiai jų 12 straipsnis, yra neteisėtas, nes jis pažeidžia KTĮS 85 straipsnio 1 dalį ir kad bet kuriuo atveju Komisija pažeidė BĮN 12 straipsnio 1 a ir 1 b dalis, pagal kurias skaičiuojant maksimalų sutartininko įdarbinimo laikotarpį negalima sudėti pagal KTĮS 3 b ir 3 a straipsnius sudarytų sutarčių laikotarpių trukmės.

Taip pat ieškovė teigia, kad buvo pažeisti nediskriminavimo, gero administravimo ir tarnybos intereso principai.

____________