Language of document :

Tožba, vložena 11. junija 2007 - Joseph proti Komisiji

(Zadeva F-54/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Anne Joseph (Damask, Sirija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se pogodba o zaposlitvi tožeče stranke, podpisana 20. julija 2006, ker določa njeno trajanje na 15 mesecev, ki prične teči 16. oktobra 2006 in se izteče 15. januarja 2008.

Izrecna odločba Komisije z dne 13. februar 2007, s katero je bil zavrnjen ugovor pritožnice, vložen 20. oktobra 2006 v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov, naj se, če je to potrebno, razglasi za nično.

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka predlaga razveljavitev njene pogodbe o zaposlitvi kot pogodbene uslužbenke na podlagi člena 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZZ), ker trajanje te pogodbe ni določeno na 3 leta temveč na 15 mesecev in to na podlagi, po eni strani, odločbe Komisije z dne 28. aprila 2004 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega osebja služb Komisije in, po drugi strani, člena 12 Splošnih določb za izvajanje o postopkih zaposlovanja in dela pogodbenih uslužbencev Komisije (SDI).

Po mnenju tožeče stranke naj bi bila odločba z dne 28. aprila 2004, zlasti njen člen 3, nezakonita, v delu, v katerem naj bi kršila člen 85(1), prvi pododstavek, RAA. V vsakem primeru, naj omenjena odločba, v skladu s svojim členom 1(2), ne bi veljala v obravnavanem primeru, ker bi bila tožeča stranka prizadeta v bistvenih nalogah.

Tožeča stranka se med drugim sklicuje na nezakonitost SDI, zlasti njihovega člena 12, ki naj bi bile v nasprotju s členom 85(1) PZZ. V vsakem primeru naj bi Komisija kršila člen 12(1a) in (1b) SDI, ki naj ne bi dovoljevala seštevanja trajanja pogodbe iz člena 3b PZZ s trajanjem pogodbe iz člena 3a PZZ, za izračun najdaljše dobe zaposlitve pogodbenega uslužbenca.

Tožeča stranka se med drugim sklicuje na načela nediskriminacije, dobrega upravljanja in interesa službe.

____________