Language of document :

2007. május 30-án benyújtott kereset - Tiralongo kontra Bizottság

(F-55/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Olaszország) (képviselő: F. Sciaudone, R. Sciaudone és S. Frazzini ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot X-nek az Európai Csaláselleni Hivatalnál (a továbbiakban: OLAF) való foglalkoztatására és szerződésének megújítására vonatkozó információk szolgáltatására és iratok bemutatására, továbbá X-et tanúként idézze;

a Közszolgálati Törvényszék hozza meg az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma Bizottság által elkövetett megsértésének megállapításához szükséges valamennyi pervezető és bizonyítási intézkedést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot 460 000 euró vagy más, a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak ítélt összeg megfizetésére, a felperesnek okozott vagyoni kár megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot 100 000 euró vagy más, a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak ítélt összeg megfizetésére, a felperesnek okozott nem vagyoni kár megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki 2005. április 30-ig az OLAF ideiglenes alkalmazottja volt, követeli az őt ért károk megtérítését, melyek szerinte szerződése megújítása során a Bizottság által elkövetett jogsértő magatartások sorozatából erednek. Az említett jogsértő magatartások a következők: i) a közszolgálatra vonatkozóan alkalmazandó szabályozás és a releváns ítélkezési gyakorlat megsértése; ii) a bizalomvédelem elvének megsértése; iii) az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése.

____________