Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 - Joseph v. Komise

(Věc F-54/07)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Opožděnost žaloby - Nepředvídatelná událost - Přijímání - Články 3a, 3b a 85 pracovního řádu ostatních zaměstnanců (PŘOZ) - Doba trvání smlouvy - Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise - Článek 12 Obecných prováděcích ustanovení o procesech přijímání a využívání smluvních zaměstnanců v Komisi - Rovné zacházení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Anne Joseph (Damašek, Sýrie) (zástupci: N. Lhoëst a S. Fernandez Menendez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení pracovní smlouvy žalobkyně jako smluvní zaměstnankyně, v rozsahu, v němž doba trvání této smlouvy není stanovena na dobu 3 let nýbrž 15 měsíců, a to na základě jednak rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise, a jednak článku 12 Obecných prováděcích ustanovení o procesech přijímání a využívání smluvních zaměstnanců v Komisi.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 199, 25.8.2008, s. 50.