Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2008. június 26-i ítélete - Joseph kontra Bizottság

(F-54/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Kereset elkésettsége - Előre nem látható körülmények - Felvétel - A kisegítő alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (RAA) 3a., 3b. és 85. cikke - A szerződés időtartama - A nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat - A Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 12. cikke - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anne Joseph (Damaszkusz, Szíria) (képviselők: N. Lhoëst és S. Fernandez Menendez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének megsemmisítése, tekintettel arra, hogy e szerződés időtartamát nem 3 évben, hanem 15 hónapban határozták meg, egyrészt a nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat alapján, másrészt a Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 12. cikke alapján.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 199., 2008.8.25., 50. o.