Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija spriedums - Joseph/Komisija

(lieta F-54/07) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Prasības nokavējums - Neparedzēti apstākļi - Iecelšana amatā - Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a, 3.b. un 85. pants - Līguma termiņš - Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par personāla, kas nav pastāvīgie darbinieki, nodarbināšanas maksimālo ilgumu Komisijas dienestos - 12. pants Vispārīgajos īstenošanos noteikumos (VĪN) attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku nodarbināšanu un darbu Komisijā- Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Joseph, Damaska (Sīrija) (pārstāvji - N. Lhoëst un S. Fernandez Menendez, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Ar prasītāju kā līgumdarbinieci noslēgtā darba līguma atcelšana daļā, kurā tā termiņš noteikts nevis uz 3 gadiem, bet gan uz 15 mēnešiem, pamatojoties, pirmkārt, uz Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmumu par personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas maksimālo ilgumu Komisijas dienestos un, otrkārt, uz 12. pantu Vispārīgajos īstenošanos noteikumos attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku nodarbināšanu un darbu Komisijā

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 199, 25.08.2008., 50. lpp.