Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 - Joseph/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-54/07)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Tardivitatea acțiunii - Caz fortuit - Recrutare - Articolele 3a, 3b și 85 din RAA - Durata contractului - Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei - Articolul 12 din DGA privind procedurile care reglementează angajarea și utilizarea agenților contractuali la Comisie - Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Anne Joseph (Damasc, Siria) (reprezentanți: N. Lhoëst și S. Fernandez Menendez, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: G. Berscheid și L. Lozano Palacios, agenți)

Obiectul

Anularea contractului de angajare a reclamantei în calitate de agent contractual în măsura în care durata acestuia nu este stabilită la 3 ani, ci la 15 luni, în temeiul, pe de o parte, al Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei și, pe de altă parte, al articolului 12 din Dispozițiile generale de aplicare privind procedurile care reglementează angajarea și utilizarea agenților contractuali la Comisie

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 199, 25.8.2008, p. 50.