Language of document :

Personaldomstolens dom av den 26 juni 2008 - Joseph mot kommissionen

(Mål F-54/07)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Försening vid uttagningsprov - Oförutsebar händelse - Rekrytering - Artiklarna 3a, 3 b och 85 i anställningsvillkoren för övriga anställda i europeiska gemenskaperna - Kontraktets varaktighet - Kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionens tjänstegrenar - Artikel 12 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Joseph (Damas, Syrien) (ombud: advokaterna N. Lhoëst och S. Fernandez Menendez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och L. Lozano Palacios)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens anställningskontrakt som kontraktsanställd i den del kontraktets varaktighet inte fastställdes till 3 år utan till 15 månader, på grundval av dels kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionens tjänstegrenar, dels artikel 12 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 199, 25.8.2008, s. 50.