Language of document :

Sag anlagt den 24. december 2007 - Iordanova mod Kommissionen

(Sag F-53/07)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgarien) (ved avocat G. Kerelov)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AST/14/06 af 3. april 2007 hvorved sagsøgeren afvises fra deltagelse i den pågældende prøve samt påstand om erstatning for lidt økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AST/14/06 af 3. april 2007 hvorved sagsøgeren afvises fra deltagelse i den pågældende prøve.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning, der på grundlag af princippet om billighed fastsættes til 28 718 EUR for den økonomiske og ikke-økonomiske skade som følge af udvælgelseskomitéens ulovlige afgørelse, med renter beregnet fra sagens anlæg.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________