Language of document :

24. detsembril 2007 esitatud hagi - Ivanka Iordanova versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-53/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaaria) (esindaja: advokaat G. Kerelov)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi sisu kirjeldus

Konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni 3. aprilli 2007. aasta otsuse, millega keelduti hagejat lubamast nimetatud konkursist osa võtma, tühistamine ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni 3. aprilli 2007. aasta otsus, millega keelduti hagejat lubamast nimetatud konkursist osa võtma;

mõista kostjalt hageja kasuks välja õiglane hüvitis 28 718 eurot konkursikomisjoni õigusvastasest otsusest tuleneva varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks ning hagi esitamisest arvutatavad intressid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________