Language of document :

Kanne 24.12.2007 - Iordanova v. komissio

(Asia F-53/07)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (edustaja: asianajaja G. Kerelov)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan 3.4.2007 tekemän päätöksen, jolla kantajaa ei ole hyväksytty kilpailuun, kumoaminen ja vaatimus aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

Kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan 3.4.2007 tekemä päätös, jolla kantajaa ei ole hyväksytty kilpailuun, on kumottava

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvausta kohtuusperiaatteen mukaan 28 718 euroa kantajan valintalautakunnan laittoman päätöksen vuoksi kärsimästä aineellisesta ja aineettomasta vahingosta lisättynä kanteen jättöpäivästä alkaen laskettavalla korolla

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________