Language of document :

Tožba, vložena 24. decembra 2007 - Iordanova proti Komisiji

(Zadeva F-53/07)

Jezik postopka: angleščina.

Stranki

Tožeča stranka: Ivanka Iordanova (Varna, Bolgarija) (zastopnik: G. Kerelov, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije z dne 3. aprila 2007 za natečaj EPSO/AST/14/06, na podlagi katere tožeči stranki ni bilo dovoljeno opravljati tega natečaja, in odškodninski zahtevek za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

odločba natečajne komisije z dne 3. aprila 2007 za natečaj EPSO/AST/14/06, na podlagi katere ji ni bilo dovoljeno opravljati natečaja, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine, ocenjene ex aequo et bono na 28.718 eurov, za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka zaradi nezakonite odločbe natečajne komisije, z obrestmi od dneva vložitve tožbe;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________