Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 6.3.2008 - Tiralongo v. komissio

(Asia F-55/07)1

(Henkilöstö - Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö - Kanne - Vahingonkorvauskanne - Määräaikaisen sopimuksen jatkamatta jättäminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (edustajat: asianajajat F. Sciaudone, R. Sciaudone ja S. Frazzani)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan yhteisöjen komission velvoittaminen maksamaan korvausta kantajalle Euroopan petostentorjuntaviraston lainvastaisesta menettelystä kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen jatkamisen yhteydessä kantajalle väitetysti aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 183, 4.8.2007, s. 43.