Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 26ης Ιουνίου 2008

Υπόθεση F-54/07

Anne Joseph

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφυγής – Τυχαίο συμβάν – Πρόσληψη – Άρθρα 3α, 3γ και 85 του ΚΛΠ – Διάρκεια της συμβάσεως – Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια απασχολήσεως του μη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής – Άρθρο 12 των ΓΕΔ σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεως και απασχολήσεως των συμβασιούχων υπαλλήλων στην Επιτροπή – Ίση μεταχείριση»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η A. Joseph ζητεί, ιδίως και κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως της αρμοδίας για τους διορισμούς αρχής με την οποία ορίστηκε σε δεκαπέντε μήνες, αντί σε τρία έτη, η διάρκεια της συμβάσεώς της ως συμβασιούχου υπαλλήλου, που υπεγράφη στις 20 Ιουλίου 2006 και άρχισε να ισχύει από τις 16 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, καθώς και, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, την ακύρωση της ρητής αποφάσεως περί απορρίψεως της ενστάσεώς της της 13ης Φεβρουαρίου 2007.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Πρόσληψη

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρα 3α και 85 § 1)

2.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Πρόσληψη

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρα 3α, 82 § 6 και 85 § 1)

3.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Ίση μεταχείριση

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρα 3α, 82 §§ 5 και 6 και 85 § 1)

4.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Κατάταξη

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρο 3α)

1.      Επιβάλλοντας, με βάση το άρθρο 85, παράγραφος 1, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού (ΚΛΠ), ανώτατο όριο πέντε ετών, τόσο προκειμένου για τη σύναψη όσο και για την ανανέωση των συμβάσεων των συμβασιούχων υπαλλήλων, ο νομοθέτης δεν απαγόρευσε στα όργανα της Ένωσης να συνάπτουν ή να ανανεώνουν τις συμβάσεις αυτού του είδους, με βάση το άρθρο 3α του ΚΛΠ, για βραχύτερες περιόδους, εφόσον τηρείται η ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται στο άρθρο 85, παράγραφος 1, του ΚΛΠ. Ωστόσο, ένα όργανο δεν επιτρέπεται να περιορίζει με γενικό και μη ατομικό τρόπο, εν προκειμένω με τη θέσπιση γενικών εκτελεστικών διατάξεων ή εσωτερικών αποφάσεων γενικής ισχύος, τη μέγιστη δυνατή διάρκεια απασχολήσεως των συμβασιούχων υπαλλήλων, η οποία έχει οριστεί από τον νομοθέτη, χωρίς να παραβαίνει την ως άνω διάταξη.

(βλ. σκέψεις 68, 69, 91 και 92)

2.      Ορίζοντας σε τρία έτη την μέγιστη συνολική διάρκεια για την οποία μπορεί να συνάπτεται ή να ανανεώνεται η σύμβαση συμβασιούχου υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 3α του ΚΛΠ, στην περίπτωση και μόνο που ο εν λόγω υπάλληλος δεν έχει υποβληθεί στις εξετάσεις επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 5 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη και την απασχόληση των συμβασιούχων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της, η Επιτροπή δεν παραβίασε το κατώτατο και το ανώτατο όριο που ορίζει το άρθρο 85, παράγραφος 1, του ΚΛΠ. Πράγματι, κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης που παρέχει στα όργανα το άρθρο 82, παράγραφος 6, του Καθεστώτος για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης των συμβασιούχων υπαλλήλων με την υιοθέτηση γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η Επιτροπή προέβλεψε, στα άρθρα 11 και 12 των εν λόγω γενικών διατάξεων, τη δυνατότητα να προσλαμβάνει, δυνάμει του άρθρου 3β ή του άρθρου 3γ του ΚΛΠ, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 1η Μαΐου 2007, συμβασιούχους υπαλλήλους που δεν έχουν υποβληθεί στις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 5 ή 8 των εν λόγω γενικών διατάξεων. Η Επιτροπή μπορεί εγκύρως, παραμένοντας εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της στα πλαίσια του άρθρου 82, παράγραφος 6, να εφαρμόζει το εν λόγω μεταβατικό καθεστώς βραχείας διαρκείας όταν καθορίζει ιδίως την μέγιστη δυνατή διάρκεια των συμβάσεων συμβασιούχων υπαλλήλων κατά την έννοια του άρθρου 3α του ΚΛΠ, τις οποίες συνάπτει δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων.

(βλ. σκέψεις 74, 75 και 94)

3.      Μολονότι, κατά το άρθρο 85, παράγραφος 1, του ΚΛΠ, η σύμβαση των συμβασιούχων υπαλλήλων που διέπονται από το άρθρο 3α του ΚΛΠ μπορεί να συναφθεί για ορισμένη διάρκεια τριών μηνών κατ’ ελάχιστον και πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, ενώ το άρθρο 12, παράγραφος 1, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη και την απασχόληση των συμβασιούχων υπαλλήλων της Επιτροπής περιορίζει την επιτρεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων συμβασιούχων υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος στις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 5 ή 8 των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η διαφορετική αυτή μεταχείριση δικαιολογείται από το γεγονός ότι το όργανο πρέπει να μεριμνά ώστε να μπορούν οι μη μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί στις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκεινται αρχικά στον «κανόνα των έξι ετών» και των οποίων η σύμβαση ανανεώνεται, να μετέχουν πλήρως στις διαδικασίες επιλογής που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (ΕΥΕΠ), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της αρχικής συμβάσεως και της ανανεωμένης συμβάσεως δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τα τρία έτη. Επομένως, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά και αυτοί των οποίων η σύμβαση ανανεώνεται δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, οπότε είναι δυνατό να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχειρίσεως όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων προσλήψεως που τους προτείνεται να συνάψουν.

Περαιτέρω, το γεγονός ότι το άρθρο 85, παράγραφος 1, του ΚΛΠ δεν κάνει καμία διάκριση όσον αφορά τον καθορισμό της διάρκειας των οικείων συμβάσεων, ανάλογα με το αν ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει ή όχι επιτυχώς τις δοκιμασίες επιλογής που οργανώθηκαν σχετικά με την πρόσληψή του ως συμβασιούχου υπαλλήλου, δεν μπορεί να επηρεάσει το κύρος του άρθρου 12, παράγραφος 1, των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων. Πράγματι, λαμβανομένου υπόψη ότι το Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού προβλέπει, στο άρθρο 82, παράγραφος 5, τη δυνατότητα οργανώσεως τέτοιου είδους διαδικασιών επιλογής, εκείνοι που έχουν περάσει επιτυχώς τις δοκιμασίες επιλογής δεν βρίσκονται σε κατάσταση όμοια με εκείνους που δεν έχουν υποβληθεί στις εν λόγω διαδικασίες. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον καθορισμό των γενικών όρων που διέπουν τις διαδικασίες προσλήψεως των συμβασιούχων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 82, παράγραφος 6, του ΚΛΠ και, ιδίως, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 1, του Καθεστώτος σχετικά με τον καθορισμό της διάρκειας των συμβάσεων των συμβασιούχων υπαλλήλων εντός των προβλεπομένων στην εν λόγω διάταξη ορίων.

(βλ. σκέψεις 79 έως 81)

4.      Κατά το άρθρο 3α, παράγραφος 1, του ΚΛΠ, ο συμβασιούχος υπάλληλος προσλαμβάνεται «σε ένα όργανο» «για την εκτέλεση χειρωνακτικής εργασίας ή την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης» (περίπτωση α), ενώ ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται στην περίπτωση της προσλήψεως υπαλλήλου «στις αντιπροσωπείες και τα γραφεία των κοινοτικών οργάνων» (περίπτωση δ). Επομένως, η ανάθεση ουσιωδών καθηκόντων σε συμβασιούχο υπάλληλο που έχει προσληφθεί δυνάμει του άρθρου 3α του ΚΛΠ και ο οποίος καλείται να ασκήσει τα καθήκοντά του στο πλαίσιο αντιπροσωπείας ενός οργάνου, ιδίως όταν ο ενδιαφερόμενος έχει καταταγεί στην υψηλότερη ομάδα καθηκόντων, πρέπει να θεωρείται λιγότερο εξαιρετική από μια τέτοια ανάθεση σε συμβασιούχο υπάλληλο που έχει προσληφθεί στις υπηρεσίες ενός οργάνου. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι ο υπάλληλος για τον οποίο πρόκειται έχει καταταγεί στην ομάδα καθηκόντων IV δεν αρκεί για να συναχθεί ότι τα καθήκοντα που εκπληρώνει είναι ουσιώδη. Ελλείψει κάθε άλλου στοιχείου, το ζήτημα αυτό απαιτεί εξέταση in concreto.

(βλ. σκέψεις 87 και 88)