Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

25. listopadu 2008

Věc F-53/07

Ivanka Iordanova

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Přijetí do zaměstnání – Otevřené výběrové řízení – Podmínky přijetí – Zamítnutí žádosti o pracovní místo – Diplomy“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se žalobkyně I. Iordanova domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AST/14/06 o jejím nepřipuštění ke zkouškám uvedeného výběrového řízení a toho, aby byla Komisi uložena povinnost zaplatit náhradu škody, kterou utrpěla.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Účastnice řízení ponese své náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrové řízení na základě diplomů a na základě zkoušek – Podmínky pro připuštění k výběrovému řízení – Předložené diplomy anebo prokázané odborné zkušenosti

(Služební řád úředníků, příloha III, články 1 a 5)

Výběrová komise výběrového řízení prováděného na základě diplomů a zkoušek odpovídá za posouzení případ od případu, zda diplomy nebo osvědčení o odborné zkušenosti předložené jednotlivými kandidáty odpovídají úrovni, kterou vyžaduje služební řád a oznámení o výběrovém řízení. Ačkoli je vázána textem oznámení o výběrovém řízení, tak jak byl zveřejněn, má výběrová komise v tomto ohledu širokou posuzovací pravomoc a soud Společenství se musí omezit na přezkoumání toho, zda se při svém výkonu nedopustila zjevného pochybení.

(viz body 34 a 35)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 11. února 1999, Mertens v. Komise, T‑244/97, Recueil FP, s. I‑A‑23 a II‑91, bod 44; 13. března 2002, Bal v. Komise, T‑139/00, Recueil FP, s. I‑A‑33 a II‑139, bod 35; 28. listopadu 2002, Pujals Gomis v. Komise, T‑332/01, Recueil FP, s. I‑A‑233 a II‑1155, body 39 až 41; 11. května 2005, De Stefano v. Komise, T‑25/03, Sb. VS s. I‑A‑125 a II‑573, bod 34

Soud pro veřejnou službu: 11. července 2006, Tas v. Komise, F‑12/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑79 a II‑A‑1‑285, body 39 a 43