Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 25. novembra 2008

Zadeva F-53/07

Ivanka Iordanova

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Zaposlovanje – Splošni javni natečaj – Pogoji za pristop – Zavrnitev prijave – Diplome“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero I. Iordanova predlaga, po eni strani, naj se za nično razglasi odločba natečajne komisije splošnega javnega natečaja EPSO/AST/14/06, s katero ji je bil zavrnjen pristop k navedenemu natečaju, in, po drugi strani, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za domnevno utrpelo škodo.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Javni natečaj – Natečaji na podlagi kvalifikacij in preizkusov – Pogoji za pristop – Predložene diplome ali potrjene poklicne izkušnje

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člena 1 in 5)

Natečajna komisija natečaja na podlagi kvalifikacij in preizkusov je pristojna, da v vsakem posameznem primeru oceni, ali predložene diplome ali poklicne izkušnje vsakega kandidata ustrezajo ravni, zahtevani v Kadrovskih predpisih in razpisu natečaja. Čeprav natečajno komisijo zavezuje besedilo razpisa natečaja, kot je bilo objavljeno, ima pri tem široko diskrecijsko pravico, sodišče Skupnosti pa se mora omejiti na preverjanje, ali pri izvajanju te pravice ni storjena očitna napaka.

(Glej točki 34 in 35.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 11. februar 1999, Mertens proti Komisiji, T-244/97, RecFP, str. I-A-23 in II-91, točka 44; 13. marec 2002, Bal proti Komisiji, T-139/00, RecFP, str. I-A-33 in II-139, točka 35; 28. november 2002, Pujals Gomis proti Komisiji, T-332/01, RecFP, str. I-A-233 in II-1155, točke od 39 do 41; 11. maj 2005, De Stefano proti Komisiji, T-25/03, ZOdl. JU, str. I-A-125 in II‑573, točka 34;

Sodišče za uslužbence: 11. julij 2006, Tas proti Komisiji, F-12/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-79 in II-A-1-285, točki 39 in 43.