Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 december 2012 - Parikka / EDEO

(Zaak F-70/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 258 van 25.8.2012, blz. 29.