Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 5ης Ιουλίου 2012 – ΒΖ κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση F-71/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ΒΖ (εκπρόσωπος: N. Lhöest, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η ΕΚΤ απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας-ενάγουσας περί αναγνωρίσεως της επαγγελματικής προελεύσεως της ασθένειάς της.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 25ης Απριλίου 2012 με την οποία η ΕΚΤ απέρριψε τα αιτήματα που διατύπωσε η προσφεύγουσα-ενάγουσα με αίτηση της 28ης Ιουνίου 2011 καθώς και τα αιτήματα που περιέχονται στις επιστολές της 24ης Οκτωβρίου 2011 και της 20ής Φεβρουαρίου 2012·

κατά συνέπεια, να δεχθεί τα αιτήματα που διατύπωσε η προσφεύγουσα-ενάγουσα με την προμνησθείσα αίτηση και τις προμνησθείσες επιστολές, ήτοι, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια της προσήκουσας έρευνας και την κατάρτιση συναφούς εκθέσεως καθώς και την απαρίθμηση όλων των πραγματικών περιστατικών που συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας, στο μέτρο που αυτά θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την ιατρική γνωμάτευση·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να κοινοποιήσει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το σύνολο των στοιχείων που συγκέντρωσε και διατηρεί η DG-H σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και τις ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί έως σήμερα (περιλαμβανομένης και της μη ανώνυμης απαντήσεως στο ερωτηματολόγιο) και των λοιπών στοιχείων (όπως οι σημειώσεις των συνεντεύσεων που οργάνωσε η DG-H υπό μη ανώνυμη μορφή), καθώς και κάθε στοιχείου που θα προκύψει στο μέλλον στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας. Αν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ιατρικής φύσεως πληροφορίες, μπορούν να αποσταλούν στον ιατρό της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ποσό των 50 000 ευρώ λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ποσό των 5 000 ευρώ για έξοδα δικηγόρου στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο παρανόμων ιατρικών διαδικασιών·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ποσό των 50 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από τις παράνομες ενέργειες της ΕΚΤ και από την πρόσθετη επιβάρυνση την οποία υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα κατά τη διάρκεια των ιατρικών διαδικασιών·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ποσό των 25 000 λόγω προσβολής της τιμής και της υπολήψεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας και της παράνομης απόπειρας λύσεως της συμβάσεώς της·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα τη διαφορά μεταξύ των παροχών λόγω ανικανότητας προς εργασία και του πλήρους μισθού της προσφεύγουσας-ενάγουσας από τον Ιανουάριο του 2009·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ποσό των 100 000 ευρώ λόγω της απώλειας των προοπτικών σταδιοδρομίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει την απώλεια αποδοχών υπολογιζόμενη σε επτά κλιμάκια ετησίως (3,5 %) από το 2009 προς αντιστάθμιση της απώλειας της μισθολογικής αυξήσεως·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να επιστρέψει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το σύνολο των ιατρικών εξόδων από το 2006 που σχετίζονται με την ασθένεια της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ να καταβάλει τόκους υπερημερίας επί του ποσού που θα της επιδικαστεί, με επιτόκιο 8 %·

να καταδικάσει την ΕΚΤ στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.