Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.11.2013 – Roulet v. komissio

(Yhdistetyt asiat F-72/12 ja F-10/13)1

(Henkilöstö – Palkka – Henkilöstösääntöjen 66 artikla – Aiempi palkkaluokan AD12 väliaikainen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen palkkaluokan AD 6 virkamiehenä – Palkkaluokan AD12 virkamiehen palkkaa vastaavan palkan maksaminen – Ilmeinen virhe – Perusteettoman edun palauttaminen henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Josiane Roulet (Ottignies, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylätään kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan perusteella esittämä vahingonkorvausvaatimus sellaisten virheiden perusteella, joita tehtiin vahvistettaessa hänen palkkaansa hänen tullessaan palvelukseen, ja näiden virheiden korjaamisen viivästymisen perusteella. Toisaalta komission sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jonka mukaan kantajan, joka aiemmin oli palkkaluokan A4 (AD12) väliaikainen toimihenkilö ja sittemmin palkkaluokan AD6 virkamies, palkasta peritään takaisin tietty määrä henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla.

Tuomiolauselma

Kanteet yhdistetyissä asioissa F-72/12 ja F-10/13 hylätään.

Josiane Roulet vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 258, 25.8.2012. EUVL C 108, 13.4.2013, s. 39.