Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 21. studenog 2013. – Roulet protiv Komisije

(Predmet F-72/12 i F-10/13)1

(Javna služba – Primici od rada – Članak 66. Pravilnika o osoblju – Bivši član privremenog osoblja razreda AD 12 – Zapošljavanje u svojstvu dužnosnika razreda AD 6 – Isplata primitaka od rada jednakih onima dužnosnika razreda AD 12 – Očita pogreška – Povrat preplaćenih iznosa na temelju članka 85. Pravilnika o osoblju)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: Josiane Roulet (Ottignies, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara i D. Martin, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za poništenje odluke kojom se odbija zahtjev za naknadu štete koji je tužiteljica podnijela na osnovi članka 90. stavka 1. Pravilnika o osoblju zbog pogrešaka počinjenih kod utvrđivanja njezinih prava prilikom stupanja u službu i zbog kašnjenja u ispravljanju ovih pogrešaka. S druge strane, zahtjev za poništenje odluke Komisije o povratu iznosa primitaka od rada tužiteljice, prijašnjeg člana privremenog osoblja razreda A4 (AD12), potom dužnosnika razreda AD6, na temelju članka 85. Pravilnika o osoblju.Izreka presudeTužbe u spojenim predmetima F 72/12 i F 10/13 odbijaju se.J. Roulet snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova Europske komisije.