Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. június 15.

F‑75/12. sz. ügy

Daniel Wille

és

Bo Skovsboell

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset elfogadhatatlansága – Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Daniel Wille és Bo Skovsboell azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának a szolgálatba lépésük előtt más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságuk európai uniós nyugdíjrendszerben történő jóváírásának kiszámításáról szóló, 2011. november 21‑i, illetve 2012. március 5‑i „határozatait”, és amennyiben szükséges, az említett jóváírást megállapító „határozatok” ellen a felperesek által benyújtott panaszokat elutasító, 2012. április 19‑i és június 29‑i határozatait.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Daniel Wille és Bo Skovsboell maguk viselik saját költségeiket és kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés és VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság európai uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére céljából a tisztviselővel közölt javaslat nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amelyek a címzettje jogi helyzetének jelentős megváltoztatásával annak jogi helyzetét közvetlenül és azonnal érintenék. Következésképpen e javaslat nem minősül a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 18. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. pont; 2015. október 13‑i Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. pont.