Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 24. decembra 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y/X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Zadeva C-713/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Nasprotni stranki: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 11(3)(a) Uredbe (ES) št. 883/20041 razlagati tako, da za delavca, ki stalno prebiva v eni državi članici in dela na ozemlju druge države članice na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je sklenil z agencijo za zagotavljanje začasnega dela in v kateri je določeno, da se delovno razmerje konča, ko se konča napotitev, in se nato znova začne, v vmesnih obdobjih velja zakonodaja zadnjenavedene države članice, dokler tega dela začasno ne preneha opravljati?

2.    Kateri dejavniki so upoštevni, da se v takih primerih ugotovi, ali gre za začasno prenehanje opravljanja dela?

3.    Po kolikšnem času je treba za delavca, ki ni več v pogodbenem delovnem razmerju, šteti, da je v državi zaposlitve začasno prenehal opravljati delo, če ni konkretnih indicev o nasprotnem?

____________

1     Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL 2004, L 166, str. 1).