Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 25. veebruaril 2021 – X BV versus Classic Coach Company vof, Y, Z

(kohtuasi C-112/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: X BV

Kostjad: Classic Coach Company vof, Y, Z

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tuvastamiseks, et esineb kolmanda isiku „varasem õigus“ direktiivi 2008/95/EÜ1 (kehtetuks tunnistatud) artikli 6 lõike 2 tähenduses,

a)    on piisav, et see kolmas isik kasutas vastava liikmesriigi õigusaktides tunnustatud õigust kaubandustegevuse käigus enne kaubamärgiõiguse registreerimiseks esitamist, või

b)    on vajalik, et vastavate liikmesriigi õigusaktide kohaselt võib kaubamärgi omanik keelata sellel kolmandal isikul kaubamärgi kasutamise selle varasema õiguse alusel?

2.    Kas vastamisel küsimusele 1 omab veel tähtsust, kas kaubamärgi omanikul on veel varasem (vastava liikmesriigi õigusaktide kohaselt tunnustatud) õigus kaubamärgina registreeritud tähisele ning kui see on nii, siis kas omab tähtsust, kas kaubamärgi omanik võib keelata kolmandal isikul väidetavalt „varasema õiguse“ kasutamise selle veel varasema, tunnustatud õiguse alusel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ, kaubamärke käsitlevate liikmeriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2008, L 299, lk 25).