Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 25. veebruaril 2021 – BT versus Laudamotion GmbH

(kohtuasi C-111/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: BT

Vastustaja: Laudamotion GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas reisijale õnnetusega tekitatud psüühiline kahjustus, mis jõudnud haigusliku seisundini, on „kehavigastus“ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, mis sõlmiti Montréalis 28. mail 1999, kirjutati Euroopa Ühenduse poolt alla 9. detsembril 1999 ja kiideti tema nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ,1 artikli 17 lõike 1 tähenduses?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas nimetatud konventsiooni artikliga 29 on vastuolus kahjuhüvitise nõue, mis tugineb kohaldatavale riigisisesele õigusele?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).