Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Zwolle (Nizozemska) 29. januarja 2021 – O. T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Zadeva C-66/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Zwolle

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: O. T. E.

Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vprašanja za predhodno odločanje

a)    Ali je treba, ker Nizozemska v nacionalnem pravu ni določila začetka teka roka za premislek, zagotovljenega s členom 6(1) Direktive 2004/81/ES1 , to določbo razlagati tako, da začne rok za premislek teči po samem zakonu, ko državljan tretje države obvesti (uradno obvesti) nizozemske organe o trgovini z ljudmi?

b)    Vprašanje 1b: Ali je treba, ker Nizozemska v nacionalnem pravu ni določila trajanja roka za premislek, zagotovljenega s členom 6(1) Direktive 2004/81/ES, to določbo razlagati tako, da se rok za premislek po samem zakonu izteče, potem ko je bila podana prijava o trgovini z ljudmi ali ko zadevni državljan tretje države navede, da se odpoveduje vložitvi prijave?

Ali je treba kot ukrepe za odstranitev v smislu člena 6(2) Direktive 2004/81/ES razumeti tudi ukrepe za odstranitev državljana tretje države z ozemlja države članice na ozemlje druge države članice?

a)    Ali člen 6(2) Direktive 2004/81/ES nasprotuje temu, da se izda odločba o predaji med tekom roka za premislek, zagotovljenega z odstavkom 1 tega člena?

b)    Ali člen 6(2) Direktive 2004/81/ES nasprotuje temu, da se med tekom roka za premislek, zagotovljenega z odstavkom 1 tega člena, izvrši že izdana odločba o predaji ali da se pripravi njena izvršitev?

____________

1     Direktiva 2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL 2004, L 261, str. 19).