Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 2. veebruaril 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. versus Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(kohtuasi C-64/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Vastustaja: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177) artikli 7 lõike 1 punkti b sõnastust ja eesmärki silmas pidades tuleks seda sätet mõista nii, et see annab füüsilisest isikust1 ettevõtjana tegutsevale kaubandusagendile absoluutse õiguse saada vahendustasu agendilepingu kehtivuse ajal sõlmitud lepingult kolmanda isikuga, kelle ta on eelnevalt saanud kliendiks samalaadsete tehingute jaoks, või võib selle õiguse lepinguga välistada?

____________

1 ELT 1986, L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177.