Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 2 februarie 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Cauza C-64/21)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Recurentă: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Intimată: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Întrebarea preliminară

În raport cu modul de redactare și cu obiectivul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți1 această dispoziție trebuie interpretată în sensul că acordă agentului comercial independent dreptul absolut la comision pentru contractul încheiat pe durata contractului de agenție cu un terț pe care acesta l-a dobândit anterior în calitate de client pentru tranzacții de același fel sau acest drept poate fi exclus prin contract?

____________

1 JO 1986, L 382, p. 17, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 176.