Language of document :

Valitus, jonka Laure Camerin on tehnyt 2.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-367/19, Camerin v. komissio, 24.11.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-63/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Laure Camerin (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-367/19 24.11.2020 antama määräys on kumottava

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, mukaan lukien unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksessa vaaditaan valituksenalaisen määräyksen kumoamista siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja että kanne, jossa vaadittiin PMO:n 17.4.2019 tekemän päätöksen osittaista kumoamista ja PMO:n lainvastaisesta toiminnasta, jonka vuoksi valittajalla ei ollut mahdollisuutta kohtuulliseen elintasoon, aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaamista, on jätettävä tutkimatta.

Valittaja riitauttaa valituksessaan erityisesti valituksenalaisen määräyksen 50–52 ja 54 kohdan, 57–62 ja 67 kohdan sekä 73–74 kohdan.

Valittaja esittää valituksen tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka koskee tosiseikkojen vääristämistä ja ilmeisiä arviointivirheitä, jotka ovat johtaneet virheellisiin oikeudellisiin perusteisiin.

____________