Language of document :

Beroep ingesteld op 23 december 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-141/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om hem de achterstallige bezoldiging over de maanden september tot en met december 2010 en januari 2011 te betalen

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren de vijf volgende van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te schrijven besluiten waarbij verzoekers vorderingen, opgenomen in de vijf volgende verzoeken, volledig of gedeeltelijk zijn afgewezen: 1a) het besluit tot afwijzing van verzoekers vorderingen opgenomen in het verzoek dat op 5 oktober 2010 aan het TABG is gezonden; 1b) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van verzoekers vorderingen opgenomen in het verzoek dat op 2 november 2006 aan het TABG is gezonden; 1c) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van verzoekers vorderingen opgenomen in het verzoek dat op 6 december 2010 aan het TABG is gezonden; 1d) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van verzoekers vorderingen opgenomen in het verzoek dat op 3 januari 2011 aan het TABG is gezonden; 1e) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van verzoekers vorderingen opgenomen in het verzoek dat op 3 februari 2011 aan het TABG is gezonden;

indien nodig, nota Ares(2011)217354 van 28 februari 2011 juridisch non-existent verklaren;

nietig verklaren de vijf volgende van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te schrijven besluiten tot volledige of gedeeltelijke afwijzing van de door verzoeker ingediende klachten: 3a) het besluit tot afwijzing van de klacht van 26 april 2011 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 5 oktober 2010; 3b) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van de klacht van 23 mei 2011; 3c) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van de klacht van 20 juni 2011; 3d) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van de klacht van 24 juni 2011; 3e) het besluit tot gedeeltelijke of volledige afwijzing van de klacht van 23 juli 2011;

nota HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 van 8 augustus 2011 nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.