Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. junija 2012 – Dergam proti Komisiji

(Zadeva F-137/11)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.