Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-140/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí generálního ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), které obsahuje poslední výzvu ke slyšení žalobce v rámci interního vyšetřování, ve kterém se uvádí, že konečná zpráva o vyšetřování bude přijata pouze na základě informací získaných a analyzovaných jednostranně OLAF, pokud žalobce neuposlechne této výzvy ani dopisu, kterým se zamítá jeho stížnost.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 28. října 2011;

zrušit rozhodnutí ze dne 2. prosince 2011, kterým se rozhoduje o stížnosti ze dne 21. listopadu 2011;

přiznat žalobci částku 7000 eur jako náhradu škody a úroky z prodlení;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.