Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 25. novembra 2020 – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB

(Zadeva C-637/20)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica in nasprotna stranka: Skatteverket

Nasprotna stranka in pritožnica: DSAB Destination Stockholm AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 30a Direktive o DDV1 razlagati tako, da je kartica, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki imetniku daje pravico do prejemanja različnih storitev na danem kraju v omejenem obdobju in do določene vrednosti, kupon in ali je  – glede na te okoliščine  – večnamenski kupon?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).