Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Överklagandenämnden för studiestöd (Švédsko) dne 25. listopadu 2020 – MCM v. Centrala studiestödsnämnden

(Věc C-638/20)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Överklagandenämnden för studiestöd

Účastníci původního řízení

Žalobce: MCM

Žalovaný: Centrala studiestödsnämnden

Předběžná otázka

Může členský stát (země původu), pokud jde o dítě migrujícího pracovníka, bez ohledu na článek 45 SFEU a čl. 7 odst. 2 nařízení [č.] 492/20111 a s ohledem na rozpočtové zájmy země původu vyžadovat, aby toto dítě mělo vazbu na zemi původu, aby tomuto dítěti poskytlo finanční podporu studentů na studium v zahraničí v jiném členském státě Evropské unie, kde rodič tohoto dítěte dříve pracoval (hostitelský stát), pokud

(i)    po návratu z hostitelské země tento rodič žil a pracoval v zemi původu po dobu nejméně osmi let,

(ii)    dítě nedoprovázelo svého rodiče do země původu, ale od narození zůstalo v hostitelské zemi, a

(iii)    země původu stanoví stejnou podmínku vazby pro ostatní státní příslušníky země původu, kteří nesplňují podmínku bydliště a kteří žádají o finanční podporu studentů na studium v zahraničí v jiné zemi Evropské unie?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. 2011, L 141, s. 1).