Language of document :

A Pécsi Törvényszék (Magyarország) által 2020. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tolnatext Bt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-636/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Pécsi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Tolnatext Bt.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A nem igazságszolgáltatási szervként eljáró vámhatóság eljárása során úgy kell-e érteni az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU1 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (6) bekezdésében és 29. cikkében foglaltakat, hogy a meghallgatáshoz való jogosultságot a vámhatóságnak mind a hivatalból, mind a kérelemre indult eljárások esetén biztosítani szükséges?

____________

1 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013., L 269., 1. o.).