Language of document :

Pritožba, ki jo je 24. novembra 2020 vložila Kraljevina Španija zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 23. septembra 2020 v zadevi T-370/19, Španija/Komisija

(Zadeva C-632/20 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Kraljevina Španija (zastopnik: S. Centeno Huerta, agent)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožbi naj se ugodi in sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020 v zadevi T-370/19, Španija/Komisija, naj se razveljavi;

odloči naj se o ničnostni tožbi in razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 18. marca 2019 o sodelovanju nacionalnega regulativnega organa Kosova v Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije1 in

vsekakor naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kraljevina Španija je zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020 v zadevi T-370/19, Španija/Komisija, vložila pritožbo, ki jo utemeljuje s temi pritožbenimi razlogi:

- Napačna uporaba prava pri razlagi pojma „tretja država“ za namene člena 35 Uredbe 2018/19712 ob upoštevanju Pogodb Evropske unije in mednarodnega prava.

- Napačna uporaba prava pri razlagi in uporabi člena 111 SPS Kosovo v povezavi s členom 35 Uredbe 2018/1971, ker so bile posledice neobstoja stališča Evropske unije o statusu Kosova v mednarodnem pravu napačno razložene.

- Napačna uporaba prava pri razlagi člena 35 Uredbe 2018/1971 v povezavi s členom 111 SPS Kosovo, ker zadevno sodelovanje ne vključuje sodelovanja v BEREC in v upravnem odboru Urada BEREC.

- Napačna uporaba prava, ker se je štelo, da je člen 17 PEU veljavna pravna podlaga za sprejetje izpodbijanega sklepa.

- Napačna uporaba prava pri razlagi člena 35(2) Uredbe 2018/1971, ker se je štelo, da lahko Evropska komisija enostransko določi delovne dogovore.

Če bo kateremu od navedenih pritožbenih razlogov ugodeno, bo treba ugoditi tudi pritožbi ter posledično preučiti ničnostno tožbo in ji ugoditi ter razglasiti ničnost Sklepa Komisije z dne 18. marca 2019 o sodelovanju nacionalnega regulativnega organa Kosova v Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije.

____________

1 UL 2019, C 115, str. 26.

2 Uredba (EU) 2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1211/2009 (UL 2018, L 321, str. 1)