Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 27. september 2011 - Whitehead mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-98/09) 1

(Personalesag - ansatte ved ECB - årlig undersøgelse af vederlag og bonus - undersøgelse for 2008 - årlig evalueringbedømmelsesprocedure - bedømmelseskriterier - høring af personaleudvalget - hensyntagen til sygeorlov - fastsættelse af mål)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (først ved F. Feyerbacher og G. Nuvoli, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur, derefter ved E. Carlini og G. Nuvoli, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Først sagsøgerens påstand om annullation af ECB's afgørelse om at tildele hende en lønforhøjelse på to point på grundlag af Annual Salary and Bonus Review for 2008, og om at ECB betaler hende forskellen mellem den lønforhøjelse, som hun fik, og den, som hun mener at have krav på. Dernæst en påstand om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Sarah Whitehead bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Centralbanks omkostninger.

____________

1 - EUT C 24 af 30.1.2010, s.82.