Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.9.2011 - Whitehead v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-98/09)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Vuosittainen palkan- ja bonuksen tarkistuskierros - Vuoden 2008 tarkistuskierros - Vuosittainen arviointikierros - Arviointiperusteet - Henkilöstökomitean kuuleminen - Sairauslomien huomioon ottaminen - Tavoitteiden vahvistaminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: aluksi F. Feyerbacher ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur, sitten E. Carlini ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin kantajan vaatimus sen EKP:n päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalle myönnettiin kahden pisteen palkankorotus vuosittaisessa palkan- ja bonuksen tarkistuksessa (Annual Salary and Bonus Review) vuoden 2008 osalta, ja vaatimus toteutuneen palkan tarkistuksen ja sen palkan tarkistuksen, johon kantaja katsoo olevansa oikeutettu, välisen erotuksen korvaamiseksi. Toiseksi aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Sarah Whitehead vastaa omista ja Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010, s. 82.