Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 27 septembrie 2011 - Whitehead/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-98/09)1

(Funcție publică - Personalul BCE - Exercițiu de revizuire anuală a salariilor și a primelor - Exercițiul 2008 - Exercițiu anual de evaluare - Criterii de apreciere - Consultarea comitetului de personal - Luarea în considerare a concediilor medicale - Stabilirea obiectivelor)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: inițial F. Feyerbacher și G. Nuvoli, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat, ulterior E. Carlini și G. Nuvoli, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Mai întâi, cererea reclamantei de anulare a deciziei BCE prin care i se acordă o creștere salarială de două puncte în cadrul Annual salary and Bonus Review pentru anul 2008, precum și rambursarea diferenței dintre creșterea salarială primită și cea la care pretinde că are dreptul. În continuare, cererea având ca obiect repararea prejudiciului moral suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Whitehead suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de Banca Centrală Europeană.

____________

1 - JO C 24, 30.1.2010, p. 82.