Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 september 2011 - Michail mot kommissionen

(Mål F-100/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rättskraft - Biståndsskyldighet - Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna - Mobbning)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: C. Meïdanis, avocat)

Svarande: Kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz, biträdda av E. Bourtzalas och E. Antypa, avocats)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå den ansökan om bistånd sökanden har gjort med stöd av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna på grund av den mobbning han anser sig ha utsatts för.

Domslut

Talan ogillas.

Michail ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 63, 13.3.2010, s. 52.