Language of document :

Rikors ippreżentat fil-15 ta' Diċembru 2009 - AA vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-101/09)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: AA (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: K. Van Maldegem u C. Mereu, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Prinċipalment, l-annullament parzjali tad-deċiżjoni li r-rikorrenti tiġi kklassifikata fl-iskala 2 tal-grad AD6 u li l-konvenuta tiġi kkundannata tagħmel tajjeb għad-danni morali u materjali kkawżati. Sussidjarjament, li l-konvenuta tiġi kkundannata tikkumpensa d-danni morali u materjali kkawżati mid-dewmien fir-reklutaġġ tar-rikorrenti.

Talbiet tar-rikorrenti

Prinċipalment, tannulla d-deċiżjoni tad-19 ta' Frar 2009 fil-parti li tistabbilixxi l-klassifikazzjoni definittiva tar-rikorrenti kif ukoll tikkundanna lir-rikorrenti tħallas id-danni li jammontaw għal EUR 321 854 u l-interessi kumpensatorji u moratorji bir-rata ta' 6.75 % għad-danni morali u materjali subiti.

Sussidjarjament, tikkundanna lill-konvenuta tħallas id-danni li jammontaw għal EUR 2 331 246 u l-interessi kumpensatorji u moratorji bir-rata ta' 6.75 % għad-danni morali u materjali kkawżati mid-dewmien fir-reklutaġġ tar-rikorrenti;

Tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________