Language of document :

Beroep ingesteld op 15 december 2009 - Michail / Commissie

(Zaak F-100/09)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Christos Michail (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Meidani, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van het krachtens artikel 24 van het Statuut gedane verzoek om bijstand wegens het psychisch geweld waarvan verzoeker slachtoffer zou zijn geweest

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 9 maart 2009 houdende afwijzing van het krachtens artikel 24 van het Statuut gedane verzoek om bijstand;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een immateriële schadevergoeding van 30 000 EUR;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________