Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 12. veebruaril 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(kohtuasi C-88/21)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pool

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsuse 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist, artiklit 39, eelkõige artikli 39 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see kohustab keelama nende esemete registreerimise, mille kohta on Schengeni infosüsteemi sisestatud hoiatusteade, olenemata sellest, et hoiatusteade ei ole enam asjakohane (sõiduk on leitud; kriminaalmenetlus sõiduki leidmise liikmesriigis on lõpetatud, kuna selles liikmesriigis ei ole toime pandud kuritegu; hoiatusteate sisestanud riiki on teavitatud, kuid riik ei võta meetmeid hoiatusteate kustutamiseks süsteemist)?

2.    Kas nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsuse 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist, artiklit 39, eelkõige artikli 39 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see kohustab liikmesriiki, kes on leidnud eseme, mille kohta on otsuse artikli 38 lõike 1 kohaselt sisestatud hoiatusteade, sätestama riigisiseseid õigusnorme, mis keelaksid võtta leitud eseme suhtes muid meetmeid kui need, millega saavutataks artiklis 38 osutatud eesmärk (arestimine või kriminaalmenetluses tõendina kasutamine)?

3.    Kas nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsuse 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist, artiklit 39, eelkõige artikli 39 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriikidel sätestada õigusnorme, mis näeksid ette erandeid nende sõidukite registreerimise keelust, mille kohta on otsuse artikli 38 kohaselt sisestatud SISi hoiatusteade, kui liikmesriigi pädevad asutused on astunud samme, et teavitada hoiatusteate sisestanud riiki leitud esemest?

____________