Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) 4. mail 2018 – X versus Belgische Staat

(kohtuasi C-302/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: X

Vastustaja: Belgische Staat

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/109/EÜ1 artikli 5 lõike 1 punkti a, mis (muu hulgas) näeb ette, et kolmanda riigi kodanik peab pikaajalise elaniku staatuse saamiseks tõendama, et tal „on“ stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega ta suudab iseennast ja oma pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada, tuleb tõlgendada nii, et sellega on mõeldud ainult kolmanda riigi kodaniku „enda sissetulekut“?

2.    Või piisab sellest, kui kolmanda riigi kodaniku käsutuses on sissetulek, ilma et selle päritolu suhtes esitataks mis tahes nõudmisi, millest tulenevalt võib sissetuleku asjaomase kolmanda riigi kodaniku käsutusse anda pereliige või muu kolmas isik?

3.    Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas selleks, et tõendada taotluse esitaja sissetulekut direktiivi 2003/109/EÜ artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses, on piisav, kui muu kolmas isik võtab kohustuse katta kulud, tagades alalise elamisloa või pikaajalise elaniku staatuse saamise taotluse esitajale stabiilse, korrapärase ja piisava sissetuleku, millega taotluse esitaja suudab iseennast ja oma pereliikmeid ilma asjaomaste ametiasutuste abita ülal pidada?

____________

1     Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (EÜT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272).