Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid (Spanien) den 10. februar 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania mod Ayuntamiento de Getafe

(Sag C-74/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Sagsøgt: Ayuntamiento de Getafe

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til hinder for, at den katolske kirke fritages for betaling af skat på byggeri, installationer og arbejder i forbindelse med de renoverings- og udvidelsesarbejder, der er udført på ejendomme, hvorpå der udøves økonomiske aktiviteter, og som ikke udelukkende har et religiøst formål?

____________