Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid (Espanja) on esittänyt 10.2.2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania v. Ayuntamiento de Getafe

(Asia C-74/16)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Vastaaja: Ayuntamiento de Getafe

Ennakkoratkaisukysymys

Onko katolisen kirkon vapauttaminen rakennuksista, laitoksista ja rakennustöistä perittävästä verosta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan vastaista, kun kyse on rakennuksista, laitoksista ja rakennustöistä muuhun kuin yksinomaan uskonnon harjoittamiseen liittyvään taloudelliseen toimintaan tarkoitetuilla kiinteistöillä?

____________