Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 27ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania κατά Ayuntamiento de Getafe

(Υπόθεση C-74/16)1

(Προδικαστική παραπομπή – Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» – Έννοιες της «επιχειρήσεως» και της «οικονομικής δραστηριότητας» – Λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Άρθρο 108, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ – Έννοιες των «υφισταμένων ενισχύσεων» και των «νέων ενισχύσεων» – Συμφωνία της 3ης Ιανουαρίου 1979 συναφθείσα μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της Αγίας Έδρας – Φόρος επί κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων – Απαλλαγή υπέρ των ακινήτων της Καθολικής Εκκλησίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

κατά

Ayuntamiento de Getafe

Διατακτικό

Φορολογική απαλλαγή, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, της οποίας απολαύει αδελφότητα ανήκουσα στην Καθολική Εκκλησία για έργα που πραγματοποιούνται σε ακίνητο προοριζόμενο για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν επιδιώκουν αυστηρώς θρησκευτικό σκοπό, δύναται να εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ εάν και στο μέτρο που οι δραστηριότητες αυτές είναι οικονομικές δραστηριότητες, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

____________

1 ΕΕ C 145 της 25.4.2016.