Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 iunie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid – Spania) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Cauza C-74/16)1

[Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noțiunea „ajutor de stat” – Noțiunile „întreprindere” și „activitate economică” – Alte condiții de aplicare a articolului 107 alineatul (1) TFUE – Articolul 108 alineatele (1) și (3) TFUE – Noțiunile „ajutoare existente” și „ajutoare noi” – Acordul din 3 ianuarie 1979 încheiat între Regatul Spaniei și Sfântul Scaun – Impozit pe construcții, pe instalații și pe lucrări – Scutire în beneficiul imobilelor Bisericii Catolice]

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Pârâtă: Ayuntamiento de Getafe

Dispozitivul

O scutire fiscală precum cea în discuție în litigiul principal, de care beneficiază o congregație care aparține Bisericii Catolice pentru lucrări realizate într-un imobil destinat desfășurării unor activități lipsite de o finalitate strict religioasă, este susceptibilă să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE dacă și în măsura în care aceste activități sunt economice, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.

____________

1     JO C 145, 25.4.2016.