Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Byla C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

prieš

Ayuntamiento de Getafe

(Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „valstybės pagalba“ – Sąvokos „įmonė“ ir „ekonominė veikla“ – Kitos SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos – SESV 108 straipsnio 1 ir 3 dalys – Sąvokos „esama pagalba“ ir „nauja pagalba“ – 1979 m. sausio 3 d. Ispanijos Karalystės ir Šventojo Sosto sudaryta sutartis – Statybos, įrengimo ir darbų mokestis – Katalikų bažnyčios pastatų atleidimas nuo mokesčio“

Santrauka – 2017 m. birželio 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Įmonė – Sąvoka – Ūkinės veiklos vykdymas – Sąvoka – Religinė institucija, vykdanti pedagoginę veiklą – Švietimo veikla, priskiriama prie viešojo švietimo sistemos ir finansuojama iš viešojo biudžeto – Neapėmimas – Pačios institucijos organizuojama švietimo veikla, neremiama valstybės – Apėmimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

2.        Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Įmonė – Sąvoka – Ekonominės veiklos vykdymas – Religinė institucija, vykdanti ekonominę ir neekonominę veiklą – Neekonominė veikla, finansuojama iš viešojo biudžeto – Pareiga vesti atskirą apskaitą, kad būtų išvengta kryžminės paramos

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

3.        Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Įmonė – Sąvoka – Ekonominės veiklos vykdymas – Religinė institucija, vykdanti ekonominę ir neekonominę veiklą – Šios institucijos pastatų atleidimas nuo mokesčio – Atleidimas nuo mokesčio, patenkantis į konkurencijos taisyklių taikymo sritį – Sąlyga – Pastatai, visiškai ar iš dalies skirti ekonominei veiklai vykdyti

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

4.        Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Naudos suteikimas pagalbos gavėjams – Valstybės priemonės, kuriomis sumažinamos įmonės biudžetui paprastai tenkančios išlaidos – Apėmimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

5.        Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Valstybės ištekliais suteikiamas pranašumas, kuriuo kaltinama valstybė – Nacionalinės teisės aktuose numatytas atleidimas nuo mokesčio – Apėmimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

6.        Valstybių teikiama pagalba – Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai – Konkurencijos pažeidimas – Vertinimo kriterijai – Nedidelė pagalba

(SESV 107 straipsnio 1 dalis; Komisijos reglamento Nr. 1998/2006 2 straipsnis)

7.        Valstybių teikiama pagalba – Esama ir nauja pagalba – Sąvoka

(SESV 108 straipsnio 1 ir 3 dalys)

8.        Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Viešosios valdžios institucijų tam tikroms įmonėms taikomas atleidimas nuo mokesčių – Katalikų bažnyčios pastatų atleidimas nuo statybos, įrengimo ir darbų mokesčio – Apėmimas – Sąlygos

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 41–50, 55–58 punktus)

2.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 51 punktą)

3.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 52–54, 59–62 punktus)

4.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 65–68 punktus)

5.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 74–77 punktus)

6.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 78–84 punktus)

7.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 86–89 punktus)

8.      Toks atleidimas nuo mokesčio, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, taikomas Katalikų bažnyčios kongregacijai už pastate, skirtame ne vien religinės paskirties veiklai vykdyti, atliktus darbus, gali patekti į SESV 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo taikymo sritį, jei ir tiek, kiek ši veikla yra ekonominė, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

(žr. rezoliucinę dalį)