Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. září 2011 - Allen v. Komise

(Věc F-23/10)1

"Veřejná služba - Sociální zabezpečení - Závažné onemocnění - Článek 72 služebního řádu - Prodloužení doby nemocenského pojištění prostřednictvím RCAM- Kritérium vycházející z neexistence pojištění v rámci jiného systému"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Allen (Armacão de Pera, Portugalsko) (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o uznání závažného onemocnění.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 30. června 2009, 17. července 2009 a 7. ledna 2010, kterými Evropská komise odmítla uznat, že A. Allen má závažné onemocnění a odmítla prodloužit dobu jejího nemocenského pojištění, se zrušují.

Ve zbývající části se návrhová žádání žaloby zamítají.

Evropské komisi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 161, 19.6.2010, s. 58.